Valtion rahoitustoiminta

Valtio otti uutta
velkaa 3,1 miljardia

Valtion bruttolainanotto oli vuonna 2017 noin 20,2 miljardia euroa, josta 13,3 euroa oli pitkäaikaista ja loput lyhytaikaista lainanottoa. Bruttolainanotosta 17,1 miljardia euroa meni erääntyvien lainojen rahoittamiseen ja 3,1 miljardia oli uutta velkaa eli nettolainanottoa. Valtionvelka oli vuoden lopussa 105,8 miljardia euroa.

Valtion velan luottoluokitukset pysyivät vuonna 2017 ennallaan. Vuoden lopussa valtion pitkäaikaisen velan luottoluokitukset olivat AA+, Aa1 ja AA+. Kaikki kolme luottoluokittajaa pitivät luokituksen näkymiä vakaina.

Eurojärjestelmä jatkoi vuonna 2017 laajennettua omaisuuserien osto-ohjelmaa.  Vuoden lopussa valtion viitelainoista merkittävä osa oli EKP:n ja Suomen Pankin hallussa. Markkinakorot olivat hyvin matalia. Vuoden lopussa valtion viitelainojen korot olivat negatiivisia noin kuuden vuoden laina-aikaan asti. Suomen 10-vuotisen viitelainan markkinakorko oli vuoden lopussa 0,6 prosenttia.

Varainhankintaa euroissa ja dollareissa

Suomen valtion varainhankinnan pääpaino on euromääräisissä viitelainoissa. Lainanotto muissa valuutoissa on täydentävää varainhankintaa.

Helmikuussa valtio laski liikkeeseen kaksi uutta euromääräistä viitelainaa, uuden viisivuotisen ja 30-vuotisen viitelainan. Huhtikuussa 2022 erääntyvän viitelainan koko liikkeeseenlaskussa oli 3 miljardia euroa ja vuonna 2047 erääntyvän lainan 1,5 miljardia euroa. Vuoden toisen euromääräisen viitelainan liikkeeseenlasku ajoittui elokuulle, jolloin valtio laski liikkeeseen kymmenvuotisen viitelainan. Lainan koko oli kolme miljardia euroa.

Vuoden aikana valtio järjesti lisäksi 4 viitelainojen huutokauppaa, joilla kasvatettiin jo aikaisemmin liikkeeseen laskettujen euromääräisten viitelainojen lainakantaa.

Euromääräisten viitelainojen lisäksi valtio oli aktiivinen lainamarkkinoilla myös muissa valuutoissa. Vuoden alkupuolella valtio laski liikkeeseen kaksivuotisen vaihtuvakorkoisen dollarimääräisen lainan ja syyskuussa kolmivuotisen kiinteäkorkoisen dollarimääräisen viitelainan.

Lyhytaikaista eli alle vuoden mittaista varainhankintaa toteutettiin valtion velkasitoumuksilla, joita laskettiin liikkeeseen sekä euro- että dollarimääräisinä. Vuonna 2017 suurin osa liikkeeseen lasketuista velkasitoumuksista oli dollarimääräisiä. Vuoden lopussa dollarimääräisten velkasitoumusten kanta oli 8 miljardia dollaria ja euromääräisten 125 miljoonaa euroa.

Valtiolla vakaa likviditeettiasema

Valtiokonttori on vastuussa valtion kassanhallinnasta. Kassanhallinnan tärkein tehtävä on valtion maksuvalmiuden hoito ja turvaaminen.

Vuonna 2017 valtion likviditeettiasema oli vakaa, vaikka kassavarojen keskimääräistä tasoa on laskettu viime vuosien aikana. Likvidikassan keskimääräinen koko oli 3,9 miljardia euroa.

Lue lisää:
Englanninkielinen vuosikatsaus valtion velanhallinnasta
www.valtionvelka.fi