Valtiokonttori 2017

Henkilöstö

Valtiokonttorissa työskenteli vuoden 2017 päättyessä 299 henkilöä. Tehtyjen henkilötyövuosien määrä oli 280. Vakituiseen palvelussuhteeseen tuli 6 henkilöä. Määräaikaisia palkattiin 31 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 49,8 vuotta. Naisten osuus henkilöstöstä oli 72 prosenttia.

Palvelussuhde päättyi eläkkeelle siirtymisen johdosta 13 henkilöllä. Toisen työnantajan palvelukseen Valtiokonttorista siirtyi yhteensä 28 henkilöä, näistä 14 virkasiirtoina toisiin virastoihin.

Ylemmän korkeakoulututkinnon oli suorittanut 36 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstökoulutukseen käytettiin keskimäärin 2,2 pv/htv.

Työtyytyväisyystutkimuksen mukaan työtyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6 asteikolla 1–5.  Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 8,6 päivää henkilötyövuotta kohti.

Tilinpäätös

Tutustu Valtiokonttorin tilinpäätökseen 2017

Internet Explorer-selaimen käyttäjille: Jos yllä oleva linkki ei aukea, kokeile jotain muuta selainta (esimerksiksi Crome, Firefox, Edge)

Asiakaskokemus

Valtiokonttori teki vuonna 2017 haastattelututkimuksen toimeksiantajavirastojensa keskuudessa. Tutkimuksessa pyydettiin antamaan palautetta Valtiokonttorin palveluille, yhteistyötavalle ja Valtiokonttorin kyvylle vastata asiakkaan tarpeisiin.

Valtiovelan hallinnassa, antolainauksessa, rikosvahingoissa ja sotilastapaturmissa haastattelututkimuksen tulokset olivat erinomaisia. Hyvää tasoa tulokset olivat sotainvalidi- ja veteraaniasioissa, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa ja Kansalaisneuvonta-palvelussa.

Toimeksiantajat kiittivät Valtiokonttoria asiantuntemuksesta, rohkeudesta, digitaalisoinnin edistämisestä ja ylimmän johdon yhteistyökyvystä.

Valtiokonttorin vuoden aikana palveluilleen tekemien palvelukohtaisten asiakastyytyväisyystutkimusten yleisarvosanat vaihtelivat 6.9 ja 8.86 välillä.


Uusia tehtäviä

Liikennevakuutusten laiminlyöntimaksut;
Liikenteen laiminlyöntimaksujen päätöskäsittely tuli Valtiokonttorin hoidettavaksi 1.1.2017.

Valtion henkilöstökertomus;
Valtiokonttori kokosi vuonna 2017 ensimmäistä kertaa koko valtionhallintoa koskevan Valtion henkilöstökertomuksen. Tehtävä siirtyi Valtiokonttorille valtiovarainministeriöstä.

Tiedolla johtamisen tuki;
Valtiokonttori aloitti vuonna 2017 koko valtiokonsernia palvelevan Tiedolla johtamisen tuki – palvelun.

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu;
Valtiokonttori sai vuonna 2017 tehtäväkseen käynnistää Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun.

Digitalisaation edistäminen;
Valtiokonttori käynnisti viime vuonna D9-nimisen toimialan edistämään  julkishallinnon palvelujen digitaalisoimista