Tiedolla johtaminen

Valtiokonttori panosti
tiedolla johtamisen edistämiseen

Valtiokonttori käynnisti syksyllä 2017 Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelu – hankkeen. #Tietokiri – markkinointinimen saanut hanke tekee tunnetuksi tiedolla johtamisen tuloksia, jakaa hyväksi havaittuja käytäntöjä ja edistää avoimen hallinnon toteutumista.

Tietokiri-hanke laajenee jatkossa koskettamaan valtionhallinnon lisäksi kuntia ja perusteilla olevia maakuntia. Hankkeen tavoitteena on keskitetty julkisen hallinnon analysointi- ja raportointipalvelu.

Valtiovarainministeriön myönsi #Tietokiri-hankkeelle 800 000 euron hankerahoituksen. Hanke päättyy vuoden 2019 lopussa.

Yksikkö konsernitietoa tuottamaan

#Tietokiri-hankkeen aloittamista edelsi vuoden 2017 alussa Tiedolla johtaminen – yksikön perustaminen Valtiokonttoriin. Yksikkö tuottaa yhtenäistä ja analysoitua konsernitietoa valtionhallinnon päätöksenteon tueksi.

Tiedolla johtaminen-yksikköön koottiin Valtiokonttorin vastuulla olevat valtionhallinnon tiedon raportointi ja analysointipalvelut. Yksikkö toteutti ensimmäisen toimintavuotensa aikana asiakkailleen kaksitoista tiedon analysointia- ja visualisointi toimeksiantoa.

Tietopalveluprojekti eteni

Valtiokonttori jatkoi vuonna 2016 alkanutta Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektia, joka siirtää kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousraportoinnin Tilastokeskukselta Valtiokonttoriin perustettavaan tietopalveluun.

Projekti sai vuoden aikana valmiiksi palvelun, jonka avulla kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat siirtävät taloustietonsa Valtiokonttorin tietopalveluun. Projekti valmisteli myös tietopalvelukokonaisuuteen kuuluvien hyväksyntäpalvelun, rekisteripalvelun ja raportointipalvelun toteutusta.    

Projekti käynnisti syksyllä Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelman järjestämällä kaksi koulutukseen liittyvää infotilaisuutta. Kuntayhtymille sekä kunta- ja maakuntatoimijoille suunnattu koulutusohjelma toteutetaan vuosina 2018 – 2019.

Vuonna 2016 alkanut Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti on osa valtiovarainministeriön Kuntatieto-ohjelmaa. Kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien talousraportointi siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttoriin vuoden 2020 alussa.

Julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelu – hankkeen verkkosivut

Lue tarkemmin Valtiokonttorin tiedolla johtamisen palveluista: 
Tiedolla johtamista tukevat palvelut
Tukea julkishallinnon tiedolla johtamiseen   

Tarkemmin Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelusta
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin kuulumisia