Talousjohtaminen

Valtiokonttori toteutti
verkkomaksamispalvelun

Valtiokonttori toteutti vuonna 2017 julkishallinnon toimijoille uuden verkkomaksamisen palvelun hankinnan. Palvelu kuuluu Suomi.fi-palveluihin ja on nimeltään Suomi.fi-maksut. Palvelu tarjoaa julkishallinnon organisaatioille yhtenäisen palvelukokonaisuuden ja järjestelmäratkaisun sähköisen asioinnin tueksi.

Maksut-palvelulla asiakkaat voivat maksaa verkkomaksuja palvelua käyttäville organisaatioille, kuten kunnille ja valtion viranomaisille. Yhtenäinen palvelu on kustannustehokas ja sille voidaan tarjota keskitettyä tukea ja palvelunhallintaa.

Palvelun käyttöönotoista vastasi Verkkomaksamisen ratkaisu -hanke, joka toteutettiin yhteistyössä kuntasektorin, valtion virastojen ja muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa.

Maksut-palvelun käyttöönotot alkoivat syyskuussa 2017. Vuoden aikana palvelun tuotantokäyttöön siirtyi onnistuneesti  27 kuntaorganisaatiota, 11 valtion virastoa ja 3 ammattikorkeakoulua).

Toteutus oli osa Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaa.

Lue lisää:
Suomi.fi-maksut eli verkkomaksamispalvelu

Vuoden 2017 uutisia asiasta:
11.12.2017.Suomi.fi-maksut palvelun vuoden 2017 käyttöönotot tehty  
20.10.2017. Suomi.fi-maksujen käyttöönotot jatkuvat  
28.9.2017 Suomi.fi-maksujen ensimmäiset käyttöönotot tehty  
2.8.2017. Verkkomaksamisratkaisun eli Suomi.fi-maksut-palvelun käyttöönottohanke etenee


Valtiokonttori uudisti
valtion keskuskirjanpitojärjestelmän

Valtiokonttori uudisti vuonna 2017 valtion keskuskirjanpitojärjestelmää yhteistyössä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeiden kanssa.

Uusi keskuskirjanpitoratkaisu on toteutettu Kiekun laajennuksena, jolloin Kiekussa olevia kirjanpitoyksikköjen kirjanpitotietoja pystytään suoraan käyttämään hyväksi keskuskirjanpidon tietoina ilman erillisiä tiedonsiirtoja.

Keskuskirjanpidon hoidossa käytetään samoja Kiekun sovelluksia, jotka ovat jo käytössä kirjanpitoyksiköillä ja rahastoilla. Keskuskirjanpidon käyttöön tulee lisäksi sovellus sisäisten erien käsittelyyn ja tilitietojen tarkastuksiin.

Valtiokonttori vastaa valtion keskuskirjanpidon hoitajana valtion kuukausittaisen raportoinnin ja vuosittaisen tilinpäätöksen laadinnasta hyödyntäen Kieku-tietojärjestelmässä jo olevia tietoja. Palkeet palvelee kirjanpitoyksiköitä aikaisempaa laajemmin kirjanpidon tehtävien hoitamisessa ja vastaa järjestelmän toiminnasta.

Uusi Kiekuun perustuva toteutus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 alusta vaiheittain.

Lue lisää:
Keskuskirjanpito siirtyy Kiekuun vuonna 2018

Tilinpäätös valtiolle

Valtiokonttori antoi valtiovarainministeriölle 29.3.2017 ehdotuksensa valtion tilinpäätökseksi vuodelle 2016. Osana hallituksen vuosikertomusta julkaistava tilinpäätös sisälsi valtion tuotto- ja kululaskelman ja taseen lisäksi valtion talousarvion toteutumalaskelman, valtion rahoituslaskelman sekä laskelmia täydentävät liitteet.

Lue tarkemmin muutoksesta:
11.12.2017.Keskuskirjanpito siirtyy Kiekuun vuonna 2018

Lisää valtion tilinpäätöksestä 2016:
29.3.2017. Valtiokonttorin ehdotus valtion vuoden 2016 tilinpäätökseksi on valmistunut


Handi-ohjelman
ohjelmatoimisto Valtiokonttoriin

Valtiovarainministeriö sopi kertomusvuoden keväällä Valtiokonttorin kanssa hankintatoimen digitalisaatiota edistävän Handi-ohjelman ohjelmatoimiston uudelleen järjestämisestä. Valtiokonttorin luotsaama ohjelmatoimisto tarjoaa virastoille hankehallintaan, ohjaukseen, koulutukseen ja viestintään liittyviä palveluita.

Hankintojen digitalisaatiota edistetään konsernitoimijoiden tiiviissä yhteistyössä vuoden 2019 loppuun asti ulottuvassa Handi-ohjelmassa, joka kokoaa yhteen julkisten hankintojen ammattilaiset valtion puolelta. Ohjelmassa on saatu aikaan jo useita tuloksia, Valtiokonttori on osallistunut erityisesti virastojen valmisteluun tuleviin muutoksiin, tilikartan uudistamiseen ja tulevan Handi-palvelun määrittelyyn.

Handi-ohjelmassa koko hankintaprosessi yhtenäistetään hankintojen suunnittelusta aina raportointiin ja analysointiin saakka. Ohjelma kuuluu hallituksen kärkihankkeisiin.

Tutusta Handi-ohjelman tavoitteisiin   
Handi-ohjelman verkkosivusto 
Katso animaatio ”Valtion hankintaprosessi vuonna 2020” 
Tutkihankintoja.fi-sivusto

Lisää tietoa: 
23.10.2017. Hankintojen digitalisointityö etenee
8.3.2017. Kilpailutuskalenteri julkaistiin 7.3.2017


Valtiokonttori vauhditti
kuluttajien verkkolaskutusta

Valtiokonttori saavutti vuonna 2017 tavoitteensa, jonka mukaan säännöllisesti kuluttajia laskuttavat valtion virastot ja laitokset tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden saada lasku e-laskuna tai suoramaksuna.

Vuoden lopussa 27,8 prosenttia valtion lähettämistä laskuista oli verkkolaskuja. Kasvua edelliseen vuoteen oli 7 prosenttia. Verkkolaskuosuuden kasvu toi valtiolle puolen miljoonan euron säästöt laskujen käsittely- ja lähetyskuluissa. Virastot, joiden asiakkaat ovat pääosin yrityksiä, onnistuivat sähköistämään laskutustaan enemmän kuin ne, joiden asiakaskunta muodostuu pääosin kuluttajista.

Valtiokonttori yhteistyökumppaneina kuluttajaverkkolaskutuksen aktivoinnissa oli valtion virastot, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet ja valtion verkkolaskutusoperaattori Opuscapita.

Lue lisää:
23.5.2017. Opuscapita ja Valtiokonttori vauhdittavat laskujen sähköistymistä Suomessa   
17.5.2017. Vastaanotathan laskusi e-laskuina