Henkilöstöjohtaminen

Valtiolle.fi-sivusto ja valtion
työnantajakuva Valtiokonttorin vastuulla

Valtionhallinnon rekrytointeihin tarkoitettu Valtiolle.fi -järjestelmä oli vuonna 2017 viimeisen vuoden Valtiokonttorin vastuulla. Järjestelmä siirtyi vuoden 2018 alussa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavan Palkeet-palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Valtiokonttorin vastuulla jäi Valtiolle.fi-sivusto, jossa työnhakijat selaavat valtion virastojen työpaikkailmoituksia. Sivuston rakennetta, ulkoasua ja hakutoimintoja uudistettiin vuoden aikana käytön sujuvoittamiseksi.

Valtiokonttorin tehtävänä pysyi myös valtion yhtenäisen työnantajakuvan edistäminen. Valtiolle.fi-sivustolla julkaistiin organisaatioiden ja työntekijöiden esittelyjä sekä hakijoille suunnattua tietoa valtiolla työskentelystä.

valtiolle.fi

Lue lisää: 
3.1.2018. Muutoksia Valtiolle.fi-palvelussa 
4.10.2017. Valtiolle.fi-sivuston hakutoiminto ja ilmoitusten ulkoasua uudistettiin


Valtiokonttorilta Verraton CAF
–käyttäjätunnustus Kuopion kaupungille

Julkisen sektorin CAF-laatutyöstä vastaava Valtiokonttori myönsi vuonna 2017 Suomen ensimmäisen Verraton CAF -käyttäjätunnustuksen Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueelle organisaation kehittämisestä.

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualue osoitti valmiuttaan ja haluaan kehittyä asettumalla arvioitavaksi, vaikka ulkoisesta arvioinnista ei ollut vielä kokemuksia Suomessa.

Verraton CAF -käyttäjätunnustus myönnetään ulkoisen arvioinnin perusteella CAF-mallilla (Common Assessment Framework) tehdystä suunnitelmallisesta laatutyöstä.

Lue lisää: 
8.11.2017. Tunnustus laatutyöstä Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueelle

Lue lisää CAF-laatutyöstä


Valtiokonttori kokosi
valtion henkilöstökertomuksen

Valtiokonttori kokosi viime vuonna ensimmäistä kertaa koko valtionhallintoa koskevan Valtion henkilöstökertomuksen. Aikaisemmin henkilöstökertomuksesta vastasi valtionvarainministeriö.

Valtiokonttori keräsi henkilöstökertomukseen tietoja henkilöstömäärästä ja -rakenteesta, henkilöstön uusiutumisesta, työvoimakustannuksista ja ansiokehityksestä, henkilöstön työhyvinvoinnista ja kehittämisestä sekä naisten ja miesten asemasta valtiolla.

Tiedot saatiin pääasiassa Valtiokonttorin ylläpitämästä valtiotyönantajan Tahti-rekisteristä. Valtiokonttori kokoaa Tahtiin tiedot valtion virastojen ja laitosten palvelussuhteista.

Lisäksi Valtiokonttori julkaisi vuonna 2017 valtion työtyytyväisyyskyselyjen tilastot ja kyselyjen analyysiraportin. Virastojen toimitettiin myös tulosten käsittelymalli.

Valtionhallinnossa työskenteleville esimiehille Valtiokonttori kehitti oman mallin palautteen keräämiseen työyhteisöltä. 

Lisää asiasta
21.6.2017. Valtion henkilöstökertomus 2016 julkaistu 
14.2.2017. Valtion henkilöstön työtyytyväisyystiedot 2016 julkaistu
12.12.2017. Valtion yhteinen 360-palaute esimiehille


Uuden työn
Kaiku-palkinto oikeusministeriölle

Oikeusministeriön Lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän kokeilukulttuurin luominen –kokeilu sai vuonna 2017 Uuden työn Kaiku –palkinnon. Palkinnon myönsi Valtiokonttori yhteistyössä TYÖ 2.0 -hankkeen kanssa

Palkitussa kokeilussa luotiin valtakunnallinen muutoksentekijäverkosto, joka kattaa syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten virastot. Kokeilun vaikutukset ulottuivat hallinnon ja sidosryhmien lisäksi myös kansalaisiin. Oikeusministeriön hallinnonala otti kokeilun myötä ison harppauksen digitaalisessa työskentelyssä.

Kaiku-kunniamaininnan sai Tilastokeskuksen Digiremppa-koulutusohjelma.

Uuden työn Kaiku –palkinto ja kunniamaininta jaettiin Valtiokonttorin järjestämässä Valtio Expo –tapahtumassa toukokuussa.

Valtiokonttori on jakanut vuodesta 2002 työhyvinvointi- ja työsuojelutoiminnasta annettavia Kaiku-palkintoja ja –kunniamainintoja.

Lue lisää:
10.5.2017. Oikeusministeriölle Uuden työn Kaiku-palkinto 2017