Digitalisaation edistäminen

Valtiokonttoriin syksyllä 2016 perustettu D9 –digitiimi aloitti varsinaisen työnsä maaliskuussa 2017, kun tiimiin oli rekrytoitu sen ensimmäiset jäsenet. Tiimissä oli tammikuussa 2018 kaikkiaan 11 jäsentä, joilla on niin hankehallinnan, arkkitehtuurin, viestinnän kuin muotoilun osaamista hyvin laajalla osaamispohjalla.

Tiimin digihankkeille antama apu käynnistettiin ketterästi kokeilujen hengessä. Ensimmäisten kokemusten perusteella laadittiin toimintamallit, joita on hienosäädetty matkan varrella.

Tammikuuhun 2018 mennessä tiimi on jo saanut valmiiksi 28 toimeksiantoa ja 45 toimeksiantoa on käynnissä. Tiimi on työskennellyt sekä yksittäisten virastojen digihankkeiden että strategisempien poikkihallinnollisten kehittämishankkeiden parissa. Suurin osa tiimin toimeksiannoista on käynnistynyt asiakasyhteydenottojen perusteella.

Digihankkeiden lisäksi tiimi tukee välillisesti oman työnsä kautta myös työtä valtionhallinnon työtapojen ja –menetelmien kehittämisen hyväksi.

Lyhyen aikajänteen vuoksi tiimin tavoitteet on laadittu suoraan voimassaolevan rahoituskauden eli vuoden 2018 loppuun.

Myönteinen asiakaskokemus

Asiakaspalautteiden perusteella tiimin toiminta on koettu hyödylliseksi ja vaikuttavaksi jo heti ensimmäisten kuukausien aikana.

Tiimin työssä on arvostettu muun muassa asiantuntemusta, asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta ja yhteistyön helppoutta. Tiimin käyttämiä työtapoja on pidetty hyvinä. Asiakkaat ovat kertoneet lähteneensä kokeilemaan niitä myös itsenäisesti muissakin hankkeissa D9 –yhteistyön päätyttyä.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella D9:n toiminnalla on ollut kehittämishankkeiden organisoitumista ja etenemistä tehostava vaikutus. Palautteiden antajien havaintojen perusteella yksittäisistä hankkeista on kumuloitunut organisaatioiden sisällä laaja-alaisempiakin vaikutuksia.

Lue lisää D9-digitiimin työstä vuonna 2017:
20.6.2017. Perustimme valtionhallinnon sisäisen poikkihallinnollisen lohkoketjuteknologiaverkoston yhdessä valtiovarainministeriön kanssa 
23.10.2017. Sparrasimme Puolustusministeriötä heidän digikonseptityössään 
6.11.2017. Tuimme Sisäministeriön hallinnonalaa sisäisen turvallisuuden tilannekuvan kehittämisessä digitaalisten työkalujen avulla 
20.12.2017.Tuimme Opetus- ja kulttuuriministeriötä valtionavustusten digitalisointi –hankkeen esiselvitysvaiheessa 
1.2.2018. Autoimme digitalisoimaan työterveystarkastuksen osana Omat digitaaliset arvopalvelut –hanketta

Seuraa D9-digitiimin toimintaa:
D9-digitiimin verkkosivut